Metso Outotecin Metallit-liiketoimintojen rakenteellinen uudelleenjärjestely osana loppuvuodesta 2020 ilmoitettua liiketoiminta-alueen muutosohjelmaa on saatu päätökseen. Järjestelyn tuloksena segmentin toimintamalli on muokattu vastaamaan paremmin nykyisiä asiakastarpeita sekä liiketoiminnan kokoa ja erityispiirteitä.

Rakenteellisia uudelleenjärjestelyjä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen alkaessa 9.12.2020 Metallit-liiketoiminnoissa työskentelevän henkilöstön vähennystarpeeksi arvioitiin enintään 160 vakinaista työpaikkaa, joista 60 Suomessa. Neuvottelujen tuloksena Metallit-liiketoiminnoista vähennetään yhteensä noin 100 vakinaista työpaikkaa, joista 15 Suomessa. Vähennyksistä suurin osa on vakinaisten työsuhteiden irtisanomisia ja loput muunlaisia järjestelyjä kuten eläkejärjestelyjä, määräaikaisten sopimusten päättämisiä ja irtisanoutumisia. Noin 50 uudelleenjärjestelyjen piirissä ollutta työntekijää jatkaa yhtiön palveluksessa muissa tehtävissä.

”Metallit-liiketoimintojen rakenteellisen uudelleenjärjestelyn tavoitteena on 15 miljoonan euron vuosisäästö. Neuvottelujen aikana arvioimme tarkasti eri mahdollisuudet löytääksemme parhaat vaihtoehdot niin asiakaspalvelun kuin henkilöstömme kannalta. Uusi toimintamallimme mahdollistaa Metallit-liiketoimintalinjoillemme tehokkaan resurssien käytön sekä nopean päätöksenteon”, sanoo Jari Ålgars, Metso Outotecin Metallit-liiketoiminta-alueen johtaja.