Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen projektitilausten vähenemisestä johtuen Vaisala aloittaa yt-neuvottelut Suomessa Project and Customer Services -yksikössä. Neuvottelut koskevat 57 työntekijää, ja tavoitteena on vähentää enintään yhdeksän työtehtävää.

Projektien kysyntä meteorologia- ja lentosäämarkkinoilla on vähentynyt merkittävästi COVID-19-pandemian aikana. Vaikka maailmantalouden elpyminen on alkanut, markkinanäkymät kehittyvissä maissa ja globaalilla lentosäämarkkinalla jatkuvat heikkoina.

Vaisala uskoo, että suurimmalle osalle neuvotteluiden piirissä olevista työntekijöistä löydetään uusia tehtäviä muualla organisaatiossa. Neuvottelut eivät koske muita maita tai yksiköitä.