Fiskars-konserni aloittaa yhteistoimintaneuvottelut myymäläverkostossaan Suomessa

Yhteistoimintaneuvottelut Suomessa alkavat 15.3.2021, ja ne koskevat yhteensä 113 työntekijää myymäläverkostossa. Fiskars-konserni suunnittelee myymäläverkostonsa kehittämistä, sulkemalla joitakin myymälöitä ja laajentamalla toisia myymälöitä. Alustavasti suunnitellaan myös yhden uuden myymälän avaamista. Suunniteltujen toimenpiteiden odotetaan johtavan mahdollisiin muutoksiin työsopimusten ehdoissa ja/tai työsuhteiden päättymisiin. Mahdollisten vaikutusten odotetaan koskevan korkeintaan 53 työntekijää.

”Jatkamme strategiamme toteuttamista pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteidemme mukaisesti. Meidän on sopeuduttava ketterästi jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön, johon mm. Covid-19 -pandemia on vaikuttanut. Tulemme painottamaan vahvemmin liiketoiminnan kasvattamista tuomalla kuluttajan arjen kaiken toimintamme keskipisteeseen. Kuluttajien ja brändien välinen dialogi tapahtuu yhä suuremmilta osin digitaalisissa kanavissa mutta myymälämme ovat silti olennainen osa luomaamme kuluttajakokemusta. Suunnitellut toimenpiteet auttavat meitä tulevien mahdollisuuksien hyödyntämisessä mutta ne eivät ole helppoja ottaen huomioon niiden vaikutukset henkilöstöömme. Tulemme tarjoamaan tukea niille työntekijöillemme, jotka ovat nyt suunniteltujen toimenpiteiden piirissä”, sanoi toimitusjohtaja Nathalie Ahlström.

Nämä suunnitellut toimenpiteet ovat osa uudelleenjärjestelyohjelmaa, joka käynnistettiin vuonna 2019.

Vuoden 2020 lopussa Fiskars Group työllisti noin 6 400 henkilöä, joista 1 100 Suomessa.