OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Selvä enemmistö suomalaisista (58 %) pitää ”yrittäjien vaurastumista vain hyvänä asiana, sillä samalla nousee muidenkin elintaso”. Samalla yrittäjien oma arvio yrittäjäriskistä on synkistynyt: kaksi kolmesta yrittäjästä (66 %) yhtyy väitteeseen yrittäjyyden liian suurista kustannuksista ja riskeistä, selviää EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Suomalaisten selvä enemmistö (58 %) on sitä mieltä, että ”yrittäjien vaurastuminen on vain hyvä asia, sillä samalla nousee muidenkin elintaso”. Reilu viidennes (22 %) on eri mieltä väittämän kanssa. Vastaukset pohjaavat EVAn syksyn 2023 Arvo- ja asennetutkimuksen tuloksiin.

Myönteinen suhtautuminen yrittäjien menestymiseen on kasvanut suhteessa syksyn 2019 ja talven 2011 lukuihin.

Vastaajan puoluekanta on selkeästi erottavin tekijä suhtautumisessa yrittäjien menestymiseen. Suuri enemmistö kokoomuksen (92 %), Liike Nytin (78 %), perussuomalaisten (77 %), keskustan (70 %), RKP:n (67 %) ja kristillisdemokraattien (58 %) äänestäjistä katsoo yrittäjien vaurastumisella olevan muiden elintasoa nostavia vaikutuksia. Vihreiden kannattajista 41 prosenttia ja sosiaalidemokraattien kannattajista vain 29 prosenttia yhtyy väittämään, kun taas vasemmistoliiton kannattajien selvä enemmistö (60 %) ei usko siihen, että yrittäjien vaurastuminen hyödyttää muita.

Suomalaisten yleisestä yrittäjämyönteisyydestä kertoo myös se, että 72 prosenttia sanoo uskovansa myönteisen suhtautumisen yrittäjyyteen hyödyttävän koko yhteiskuntaa.

Puolet suomalaisista (50 %) ajattelee, että ”yrittäjänä toimimiseen liittyy Suomessa niin suuria maksuja ja riskejä, että vain hullu ryhtyy turvallisen palkkatyön sijasta yrittäjäksi”.

Näkemykset yrittäjäriskistä ovat pysyneet samalla tasolla syksyn 2019 mittaukseen verrattuna. Yrittäjien oma arvio yrittäjäriskistä on kuitenkin synkistynyt. Tuoreimmassa mittauksessa yrittäjien näkemykset yrittäjyyteen liittyvien maksujen ja riskien liiallisesta tasosta ovat kohonneet yli 20 prosenttiyksikköä. Kaksi kolmesta yrittäjästä (66 %) yhtyy väitteeseen yrittäjyyden liian suurista kustannuksista ja riskeistä, ja vain neljännes yrittäjistä (25 %) torjuu väitteen.

“Yrittäjäriskin realisoituminen ja sen negatiiviset vaikutukset pienten ja keskisuurten yritysten investointiaikeisiin varjostavat Suomen talouden ja työllisyyden kehitystä. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen pyrkimykset nostaa yrittäjyyden arvostusta ja parantaa yritysten toimintaympäristöä saavat tukea Suomen yrittäjämyönteiseltä kansalta”, toteaa analyysin kirjoittaja, EVAn johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää.

Näin kysely tehtiin

Tulokset perustuvat 2 045 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 15.–27.9.2023. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy). Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.