Fazer käynnistää tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin perustuvat yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat osaa Vantaan makeistehtaan henkilöstöstä. Suunnittelemme irtisanomisia ja lomautuksia kysyntätilanteen muuttumisen ja kannattavuuden varmistamisen vuoksi.

Sopeuttamistoimia tarvitaan kysyntätilanteen muutoksen ja tuoteryhmäkohtaisen kannattavuuden varmistamisen vuoksi. Tuotantokapasiteetti ylittää kysynnän ja työvoiman käyttöä täytyy sopeuttaa vastaamaan tilannetta. Esimerkiksi erikoistuotteiden ja -konvehtien kysyntä on pienentynyt johtuen koronakriisistä ja kansainvälisen travel retail-liiketoiminnan seisahtumisesta.

Aloitamme yhteistoimintaneuvottelut Vantaan makeistehtaalla

Fazer käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat osaa Vantaan makeistehtaan henkilöstöstä. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä 120 henkilöä. Toteutuessaan suunnitelmilla arvioidaan olevan erilaisia henkilöstövaikutuksia. Lomautuksia suunnitellaan käytettävän maksimissaan 90 päivää työntekijää kohden kuluvan vuoden aikana. Arvioitu vähennystarve on enintään yhdeksän (9) henkilöä.

Yhteistoimintaneuvottelut alkavat aikaisintaan 2.3.2021 ja ne pyritään saattamaan päätökseen kahden (2) viikon neuvotteluaikaa noudattaen.

Mikäli neuvotteluiden jälkeen päädytään irtisanomisiin, Fazer tukee niitä, joita mahdollinen irtisanominen tulee koskemaan ja edesauttaa mahdollisuuksia työllistyä uudelleen tekemällä yhteistyötä alueen työvoimahallinnon kanssa.