Verkkokauppa.com Oyj muuttaa 21.7.2020 päivättyä tulosohjeistustaan koskien vuoden 2020 liikevaihtoa ja vertailukelpoista liiketulosta. Yhtiö arvioi nyt liikevaihdon olevan 525-550 miljoonan euron välillä ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan 17-21 miljoonan euron välillä vuonna 2020. Aiemmin yhtiö arvio liikevaihdon olevan 520-545 miljoonan euron välillä ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan 13-18 miljoonan euron välillä vuonna 2020.

Verkkokauppa.com Oyj julkistaa vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen 23.10.2020.

Tulosohjeistuksen muutoksen perusteet

Tulosohjeistuksen muutokseen vaikuttaa yhtäältä loppukesän ja alkusyksyn ennakoitua vahvempi liikevaihdon ja vertailukelpoisen liiketuloksen kehitys ja toisaalta yhtiön arvion muutos vuoden 2020 neljännen vuosineljänneksen kysynnän positiivisesta kehityksestä. Myynti ja kuluttajakysyntä on jatkanut yhtiön aiemmin ennakoimaa parempaa kehitystä COVID-19-pandemian aiheuttaman poikkeustilanteen aikana, minkä lisäksi korkea kysyntä monissa yhtiölle keskeisissä tuotekategorioissa toisen vuosineljänneksen aikana ei ole heijastunut kyseisten kategorioiden vaimentuneena kysyntänä kolmannella vuosineljänneksellä.

Lisäksi yhtiö on kyennyt menestyksekkäästi hyödyntämään COVID-19-pandemian vauhdittamaa muuttuvaa kuluttajakäyttäytymistä, verkkomyyntikanavien myynnin kasvaessa ennakoitua voimakkaammin. Yhtiön kannattavuuden ennakoitua parempaan kehitykseen on osaltaan vaikuttanut myynnin siirtyminen suuremman katteen myyntikanaviin odotettua voimakkaammin.

Tästä huolimatta tulevaisuuden näkymiin kohdistuu merkittävää epävarmuutta makrotalouden tekijöihin liittyen. Vaikka COVID-19-pandemian tilanne on säilynyt vakaana Suomessa, on mahdollista, että pandemia tulee vielä aiheuttamaan ennakoimattomia vaikutuksia kokonaistalouden kehitykselle sekä kuluttajien ostokäyttäytymiselle ja yritysmyynnille.

Yhtiön 21.7.2020 julkistama tulosohjeistus 2020 kuului:

”Yhtiö odottaa liikevaihdon olevan 520–545 miljoonan euron välillä (504 miljoonaa euroa vuonna 2019) ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan 13–18 miljoonan euron välillä (11,3 miljoonaa euroa) vuonna 2020.”