Harvia Oyj on 28.5.2021 allekirjoittanut ja toteuttanut sopimuksen Kirami Oy:n ostamisesta. Kirami on Suomen johtava kylpytynnyrivalmistaja ja puulämmitteisten kylpytynnyreiden edelläkävijä kansainvälisesti. Yrityskauppa täydentää hyvin Harvian sauna- ja spa-ratkaisujen valikoimaa ja vahvistaa Harvian johtavaa asemaa maailmanlaajuisena saunomisen ja saunakokemuksen brändinä. Kiramin 50 prosentin omistus virolaisesta tuotantoyrityksestä Metagroupp OÜ:stä sekä 51 prosentin omistus myyntiyhtiö Kirami Sweden AB:stä sisältyvät myös kauppaan.

Kirami on nykyisten omistajiensa vuonna 2001 perustama perheyritys, joka on kasvanut yhdeksi maailmanlaajuisesti suurimmista kylpytynnyreiden valmistajista. Yrityksen päätuote ovat puulämmitteiset kylpytynnyrit tai kotoisammin paljut. Kiramin valikoimaan kuuluu myös lisävarusteita, tarvikkeita, vesihygieniatuotteita ja ulkosaunoja sekä muita pihatuotteita. Kirami on kasvanut nopeasti viime vuosina: yhtiön liikevaihto oli syyskuussa 2020 päättyneellä tilikaudella 16 miljoonaa euroa, ja myynnistä noin 42 prosenttia tuli viennistä Keski-Eurooppaan ja Skandinaviaan. Yhtiöllä on tuotantolaitos Sastamalassa ja myyntitoimisto Turussa, ja yhtiön palveluksessa on yhteensä noin 40 työntekijää. Lisäksi Kiramilla on sesonkityöntekijöitä huhti-elokuussa tuotannossa ja logistiikassa. Vuonna 2020 henkilömäärä oli sesonkiaikaan yhteensä noin 60.

Kauppahinta on 7 miljoonaa euroa kaupantekohetkellä sekä lisäksi myöhemmin maksettava 0–4 miljoonaa euroa kolmen vuoden jakson jälkeen riippuen Kiramin käyttökatteen (EBITDA) kehityksestä. Harvia rahoittaa yritysoston kassavaroistaan.

Yrityskaupan odotetaan tuovan noin miljoonan euron vuosittaiset synergiaedut, joiden arvioidaan toteutuvan täysimääräisesti vuoden 2023 loppuun mennessä. Tärkeimmät tunnistetut synergian lähteet ovat jakelu, osto ja logistiikka sekä tutkimus ja tuotekehitys. Yritysoston jälkihoitoon ja integrointiin liittyvät kertaluonteiset kulut ovat arviolta yhteensä 0,4 miljoonaa euroa jakautuen vuosille 2021 ja 2022.

”Olemme erittäin iloisia voidessamme julkistaa Kiramin oston. Yhtiö istuu strategisesti hyvin Harvian terveyttä lämmöllä -filosofiaan ja tukee tavoitteitamme keskiostoksen arvon kasvattamisen, maantieteellisen laajentumisen ja toiminnan tehostamisen osalta. Harvialle kylpytynnyrit ovat uusi tuotealue, joka täydentää erinomaisesti modernia pihaelämän ja hyvinvointituotteiden tarjoomaamme, täysin terveyttä lämmöllä -konseptimme mukaisesti”, sanoo Harvia Oyj:n toimitusjohtaja Tapio Pajuharju.

”Kiramin osto kasvattaa Harvian markkinaosuutta erityisesti kuluttajille suunnatuissa sauna- ja spa-ratkaisuissa. Hyödyntämällä jakelukanaviamme ja -verkostoamme näemme merkittäviä mahdollisuuksia Kirami-tuotteiden myynnin kasvattamiseen erityisesti Keski-Euroopassa ja Skandinaviassa. Tulevaisuudessa näemme mahdollisuuksia erityisesti kylpytynnyrivalikoiman laajentamisessa sähkölämmitteisiin tai hybridikylpytynnyreihin. Yhdistämällä Harvian sähkö- ja vesitekniikan osaamisen Kiramin kylpytynnyrituotteisiin ja uniikkiin osaamiseen saavutamme lisää kilpailuetua. Viime aikoina kuuma-kylmähoidoista on tullut erittäin suosittuja, ja Kirami tarjoaa meille hyvän tilaisuuden tutkia kylmävesituotteiden potentiaalia”, Pajuharju sanoo.

”Olemme erittäin tyytyväisiä kauppaan. Harvian tuella voimme ottaa seuraavan askeleen kasvumatkallamme ja jatkaa kansainvälistä laajentumista. Yrityskulttuurimme sopii hyvin yhteen Harvian kanssa, sillä molempien yhtiöiden toiminta rakentuu hyvinvointitrendin ympärille keskittyen tuotteiden korkeaan laatuun ja käyttäjäystävällisyyteen sekä jatkuvaan innovointiin”, sanoo Kiramin toimitusjohtaja Mika Rantanen. ”Olemme tehneet viime vuosien ajan ahkerasti töitä kehittääksemme tuotetarjoomaamme ja kansainvälistä jakelua. Yhdessä Harvian kanssa voimme laajentaa näitä edelleen ja vahvistaa kysyntää uusissa asiakassegmenteissä.”

Yritysoston strategiset perusteet

Kiramin osto toteuttaa Harvian kasvustrategiaa ja täydentää hyvin Harvian kuluttajille suunnattua sauna- ja spa-ratkaisujen valikoimaa. Saunoilla ja kylpytynnyreillä on luonnollisia ristiinmyyntimahdollisuuksia, ja yhdessä ne tarjoavat kokonaisvaltaisen hyvinvointikokemuksen. Osto tukee myös Harvian markkinajohtajan asemaa maailmanlaajuisilla sauna- ja spa-markkinoilla.

Kirami on maailman suurin puulämmitteisten kylpytynnyrien valmistaja ja markkinajohtaja Suomessa. Yhtiö toimii usean miljardin euron spa- ja kylpymarkkinoilla tarjoten ainutlaatuisen tuotteen, joka on suunniteltu vapaa-ajan asunnoille ja mökeille, missä sähkölämmitteisten tuotteiden käyttö ei ole mahdollista. Kiramin kotimarkkinoilla Suomessa yhtiön kylpytynnyreillä on jo noin 40 prosentin markkinaosuus, ja yhtiö kasvaa nyt vauhdilla myös kansainvälisesti erityisesti Keski-Euroopassa ja Skandinaviassa, jotka ovat myös Harvian ydinmarkkinoita.

Kiramilla on kattava tuotevalikoima puulämmitteisissä kylpytynnyreissä. Lisäksi yhtiöllä on laaja valikoima lisävarusteita, tarvikkeita, vesihygieniatuotteita ja valmissaunoja.

Kirami Oy:n keskeiset tunnusluvut

Kirami Oy:n keskeiset tunnusluvut ovat (milj. euroa):

 10/2018–9/201910/2019–9/2020Viimeiset 12 kk (5/2020–4/2021*)
Liikevaihto8,616,022,1
Liikevaihdon kasvu+4,6 %+85,3 %+38,4 %
Oikaistu käyttökate (EBITDA)0,52,33,3
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta5,7 %14,5 %15,0 %
Oikaistu liiketulos (EBIT)0,22,13,1
Oikaistu liiketulos, % liikevaihdosta2,9 %13,4 %14,1 %

* Viitteellinen liikevaihto ja kannattavuus viimeiseltä 12 kuukaudelta ennen yrityskauppaa, luvut tilintarkastamattomia. Kirami Oy:n tilikausi on lokakuu 2020‒syyskuu 2021.

Kirami Oy:n taseen loppusumma oli 6,7 miljoonaa euroa tilikauden 2020 lopussa. Nettovelan määrä oli -0,9 miljoonaa euroa (=kassatilanne).

Yritysoston seurauksena Harvian nettovelka nousee 31,9 miljoonasta eurosta vuoden 2020 lopussa 38,3 miljoonaan euroon ja pitkäaikaiset velat 56,3 miljoonasta eurosta 56,6 miljoonaan euroon. Yritysoston jälkeen Harvian omavaraisuusaste on 40,4 % (42,0 % vuoden 2020 lopussa). Esitetyt Harvian luvut ovat vuoden 2020 lopun pro forma -lukuja.

Harvian havainnollistava yhdistelty vuoden 2020 liikevaihto Kiramin hankinnan jälkeen on 128,6 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 31,7 miljoonaa euroa.

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yritysjärjestelyllä ei ole vaikutusta Harvian kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviin pidemmän aikavälin tavoitteisiin.

Yrityskaupan rakenne

Myyjinä järjestelyssä ovat omistajat toimitusjohtaja Mika Rantanen ja talousjohtaja/tietohallintojohtaja Eero Rantanen, jotka omistavat yhteensä 88 prosenttia Kirami Oy:stä, sekä vähemmistöosakkeenomistajat yhteensä 12 prosentin omistusosuudella.

Kaupan jälkeen Harvia omistaa 100 prosenttia Kirami Oy:stä. Kiramin toiminta jatkuu ja johto ja koko henkilöstö jatkavat tehtävissään ilman muutoksia. Kirami Oy:n ylin johto on sitoutunut työskentelemään yhtiössä vähintään seuraavat kolme vuotta jatkuvan tuotekehityksen ja liiketoiminnan kehittämisen varmistamiseksi. Kirami jatkaa itsenäisenä tuotemerkkinä.

Harvian taloudellisena neuvonantajana yrityskaupassa toimii Ernst&Young, oikeudellisena neuvonantajana Borenius Asianajotoimisto Oy sekä viestinnällisenä neuvonantajana Hill+Knowlton Strategies.