Euroopan investointipankin (EIP) päätavoitteena tässä 18 miljoonan euron lainahankkeessa oli vähentää terästeollisuuden ympäristövaikutuksia ja edistää kiertotaloutta ja innovatiivisten prosessien kehittämistä. Tapojärvi on vuonna 1955 perustettu, kaivos- ja terästeollisuuden materiaalien käsittely- ja kierrätyspalveluihin erikoistunut suomalainen perheyritys, joka nykyisin kuuluu midcap-luokkaan.

EIP:n rahoitusta varmistaa takaus Euroopan strategisten investointien rahastosta (ESIR), joka on keskeinen osa Euroopan investointiohjelmaa. Laina käytetään Tapojärven innovatiiviseen kuonan käsittely- ja hyödyntämislaitokseen Italian Umbriassa.

Hankkeeseen kuuluu myös alustava testaus- ja koekäyttövaihe. Teräskuona muunnetaan uudelleen käytettäviksi sivutuotteiksi, jolloin kaatopaikalle päätyvä jäte vähenee.  Prosessissa hyödynnetään teollisuus 4.0 -periaatteiden mukaista edistynyttä valmistusteknologiaa, jolla tuotetaan innovatiivisia kierrätystuotteita pääasiassa rakennusteollisuuden käyttöön. Tämä vähentää luonnonvarojen ja raaka-aineiden kulutusta Sitä kautta hanke edistää kiertotaloutta ja auttaa pienentämään saastuttavan teollisuuden ympäristöjalanjälkeä.

Lisäksi hanke parantaa Tapojärven kilpailukykyä ja luo työpaikkoja Umbriaan. Se on Italiassa yksi koheesiorahaston tukialueista, ja alueen työttömyysluvut ovat EU:n keskiarvoa korkeammat.  Hankkeen toteutusvaiheessa odotetaan syntyvän yli 500 uutta työpaikkaa.

Talouskomissaari Paolo Gentiloni kertoi olevansa iloinen EIP:n ja Euroopan investointiohjelman tuesta suomalaiselle Tapojärvi-yritykselle. ”Rahoituksen saa Umbriassa toimiva innovatiivinen teollisuuslaitos, joka kehittää uusia tapoja muuntaa kuonaa uudelleen hyödynnettäviksi sivutuotteiksi ja vähentää kaatopaikkajätettä. Sitä kautta hanke tukee alueen taloutta ja luo toteutusvaiheessaan 500 uutta työpaikkaa. Teräs- ja kaivosteollisuuden kierrätysmahdollisuudet paranevat, jolloin luonnonvarojen ja raaka-aineiden kulutus vähenee.”

Tapojärven lainan kaltaiset rahoitusoperaatiot ovat elintärkeitä tukiessamme siirtymää kiertotalouteen ja entistä kestävämpään teollisuuteen. Ruostumattoman teräksen tuotantolaitosten ympäristöjalanjälki pienenee, kun arvokasta raaka-ainetta saadaan talteen. Kiertotalous on tärkeä väline ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja se vähentää myös yritysten riippuvuutta kolmansien maiden tuonnista,” sanoi EIP:n varapääjohtaja Gelsomina Vigliotti.

Tapojärvi Italia S.r.l.:n toimitusjohtaja Martti Kaikkonen: ”Tapojärven uusi hanke Italiassa on toisen sukupolven ekoinnovatiivinen teräskuonan käsittelylaitos, jonka taustalla on yli 15 vuoden kokemus kuonan käsittelystä ja tuotteistamisesta Suomessa. Tapojärvi jatkaa kansainvälistymistään. Haluamme laajentaa kuonan käsittelyä ja tuotteistamista myös muihin Euroopan maihin”,

”Tapojärven tavoitteena on olla maailman johtava teollisen kiertotalouden yritys vuoteen 2035 mennessä. Euroopan Investointipankki on Tapojärven Italian hankkeen yhteydessä osoittanut, että sillä voi olla merkittävä rooli tämän tavoitteen toteuttamisessa,” lisäsi Tapojärvi Oy:n innovaatiojohtaja Seppo Ahola.

Tapojärvi on globaali teollisen kiertotalouden edelläkävijä sekä kaivos- ja tehdaspalveluiden erikoisosaaja. Tapojärven toimialana on teollisen mittakaavan kiertotalous, jossa suuria materiaalivirtoja käsitellään jatkuvassa prosessissa kierrätystuotteiksi. Sen kautta jo kertaalleen käytetyt materiaalit ja luonnonvarat saavat toisen tai kolmannen elämän. Teollisuuden sivutuotteiden hyödyntäminen tuottaa konkreettisia taloudellisia ja sosiaalisia etuja sekä suojaa ympäristöä ja ilmastoa.

Erottamalla metallit ja palauttamalla ne takaisin käsittelyyn Tapojärven teknologian avulla voidaan välttää kokonainen kaivosprosessi aina pintamaan poistosta rikasteiden kuljetukseen. Tapojärven kiertotalousratkaisut säästävät luonnonvaroja vähentäen tarvetta uusien kaivosten perustamiseen. Näin voidaan keskittyä jo toiminnassa olevien kaivosten tekniikan, ympäristöystävällisyyden ja työolosuhteiden parantamiseen sekä aiemmin suljettujen kaivosten uudelleen käyttöönottoon ja hyödyntämiseen.

Uusien tuotteiden valmistus teollisuuden sivuvirroista ja kierrätysmateriaalien käyttö vähentää neitseellisten luonnonvarojen kulutusta ja loppusijoitettavaa jätettä.  Tapojärvi tarjoaa kiertotalouden palveluita teräs-, kaivos- ja puunjalostusteollisuudelle. Tapojärven merkittävin teollinen kiertotalousprojekti, 1990-luvulla suljetun Hannukaisen rauta-kupari-kultakaivoksen uudelleenhyödyntäminen, tehostaa kansallisen ja EU-tason huoltovarmuutta vihreän siirtymän toteutustapoja noudattaen.