TOIMITUSJOHTAJA PEKKA KUUSNIEMI:

Sanonta ”vuodet eivät ole veljeksiä keskenään” kuvaa erityisen hyvin Raisio-konsernin ensimmäistä vuosineljännestä verrattuna vuoden takaiseen aikaan. Vuosi sitten pandemia sai aikaan täysin poikkeuksellisen kysyntäryöpyn, joka kasvatti myyntiä voimakkaasti kaikilla Raision kuluttajamarkkinoilla. Toinen erottava tekijä on Raisioaquan kauden 2021 myöhäisempi käynnistyminen viime vuotta pidempään jatkuneen talvikauden johdosta. Edellä mainituista syistä johtuen liikevaihto ja kannattavuus laskivat hyvin poikkeukselliseen vertailukauteen nähden.

Konsernin liikevaihto oli 50,0 (54,7) ja vertailukelpoinen liiketulos 4,7 (6,6) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 7,5 (6,6) miljoonaa euroa. Valuuttakonversiot aiheuttivat miljoonan euron negatiivisen muutoksen liikevaihtoon.

Iso-Britanniassa vallitsi epäselvä poliittinen tilanne aina kesäkuusta 2016 alkaen. Raisiolle kauppasopimuksen solmiminen EU:n ja Iso-Britannian välille oli kaivattu uutinen ja päätös vuosia kestäneelle epävarmuudelle. Benecol-tuotteet ovat iso artikkeli saarivaltion markkinoilla ja kauppasopimus on mahdollistanut meille täysin häiriöttömän siirtymisen uuteen tilanteeseen.

Raision pitkäjänteinen strategia, jossa kasvipohjaiset lisäarvotuotteet ovat olleet keskiössä kahden vuoden ajan, näkyy selkeästi investoinneissamme. Ensimmäisen vuosineljänneksen investoinnit olivat 6,5 (5,7) miljoonaa euroa, ollen 13,1 (10,4) prosenttia liikevaihdosta. Merkittävimmän osuuden tästä muodostaa tehdasalueellemme Raisioon valmistuva, kokonaan uusi kehitys- ja tuotantolaitos. Poikkeusoloista huolimatta olemme pystyneet noudattamaan tehtaan rakennus- ja käyttöönottovaiheissa suunniteltua aikataulua sekä kustannusarvioita. Parhaillaan käyttöönotettava tehdas tulee olemaan merkittävässä roolissa tulevaisuuden kilpailukykyä ja kasvua rakennettaessa, tästä tiedotamme lisää kesäkuussa julkistettavan strategiakauden 2022 –2025 painopisteistä kerrottaessa. Käynnistyessään tehdas mahdollistaa Raision osallistumisen vahvasti kasvaviin tuotekategorioihin, mutta sen alkuvaiheen markkinointipanostukset, alkavat poistot ja muu toiminnan aloittaminen aiheuttavat useamman miljoonan euron paineen kannattavuudelle.

Tarkastelujakson aikana valmistelimme strategiaan erinomaisesti sopivaa yrityskauppaa, joka julkistettiin heti toisen vuosineljänneksen alussa. Raisio osti Verso Food Oy:n, joka on lyhyessä ajassa saavuttanut markkinajohtajuuden kasviproteiinituotteiden kilpaillussa markkinassa kotimarkkinallamme Suomessa. Saimme näin lentävän lähdön tähän voimakkaasti kasvavaan tulevaisuuden markkinaan. Ostettu yritys kasvattaa liikevaihtoamme, mutta tulee arviomme mukaan aiheuttamaan noin kolmen miljoonan euron heikentävän vaikutuksen yhtiön liiketulokseen kuluvana vuonna. Toimenpiteet arvonluomiseksi ovat käynnistyneet viipymättä, painopisteen ollessa myyntivolyymien kasvattamisessa edelleen sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla.

Edelleen jatkuva poikkeustilanne on luonnollisesti koetellut henkilöstön jaksamista. Tästä huolimatta olemme pystyneet toimimaan häiriöttä ja toimittamaan tuotteet ajallaan. Kiitän Raision koko henkilöstöä hyvästä työstä ja kärsivällisyydestä haasteellisena aikana. Haluan myös toivottaa yrityskaupan mukana siirtyneet uudet raisiolaiset lämpimästi tervetulleeksi yhtiön palvelukseen.

Raisio siirtyy uuden kasvun rakennusvaiheeseen

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI

Tammi-maaliskuu 2021

  • Konsernin liikevaihto oli 50,0 (54,7) miljoonaa euroa, laskua -8,7 %.
  • Vertailukelpoinen liiketulos oli 4,7 (6,6) miljoonaa euroa, laskua –29,0 %. Tämä on 9,4 (12,0) % liikevaihdosta.
  • Liiketulos oli 7,5* (6,6) miljoonaa euroa, mikä on 15,0 (12,0) % liikevaihdosta.
  • Terveelliset elintarvikkeet -segmentin liikevaihto oli 34,4 (37,3) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 4,8 (5,3) miljoonaa euroa, mikä on 14,1 (14,2) % liikevaihdosta.
  • Terveelliset ainesosat -segmentin liikevaihto oli 22,3 (25,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos oli 0,7 (2,2) miljoonaa euroa, mikä on 3,0 (8,6) % liikevaihdosta. Liiketulos oli 3,5 (2,2) miljoonaa euroa, mikä on 15,5 (8,6) % liikevaihdosta.
  • Konsernin liiketoiminnan rahavirta rahoituserien ja verojen jälkeen oli 3,2 (3,9) miljoonaa euroa.
  • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROIC) oli 6,3 (4,4) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto (ROIC) oli 11,6 (4,4) prosenttia.
  • Valuuttakonversioiden kokonaisvaikutus liikevaihtoon oli –1,0 (0,3) miljoonaa euroa, vertailukelpoiseen liiketulokseen -0,1 (0,1) ja liiketulokseen -0,1 (0,1) miljoonaa euroa.

*Liiketulos sisältää 2,8 miljoonan euron muun liiketoiminnan tuoton saamisen myynnistä.

NÄKYMÄT 2021

Raision ohjeistus: Vuonna 2021 Raisio arvioi liikevaihdon kasvavan (liikevaihto 2020: 233,6 miljoonaa euroa). Kasvuinvestointiemme etupainotteisesti syntyvät kulut aiheuttavat vuonna 2021 painetta kannattavuuteemme verrattuna vuoteen 2020.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

1–3/20211–3/20201–12/2020
LiikevaihtoM€50,054,7233,6
Liikevaihdon muutos%-8,79,7-1,2
Vertailukelpoinen käyttökateM€6,28,133,9
KäyttökateM€9,08,135,1
Vertailukelpoinen liiketulosM€4,76,627,7
Vertailukelpoinen liiketulos liikevaihdosta%9,412,011,9
LiiketulosM€7,56,628,9
Liiketulos liikevaihdosta%15,012,012,4
Vertailukelpoinen tulos/osake0,020,010,14
Tulos/osake0,040,010,15