TOIMITUSJOHTAJA PEKKA KUUSNIEMI:

Puolivuotisjakso on koetellut Raision reagointikykyä yllättäviin tilanteisiin. Olen erittäin tyytyväinen kykyymme toimia täysin poikkeuksellisessa markkinatilanteessa. Välttämättömät päätökset yhtiön rakenteeseen Venäjän hyökkäyssodasta johtuen tehtiin harkitusti mutta ripeästi. Keskeisten raaka-aineiden ennennäkemätön hinnannousu koetteli kannattavuutta jakson aikana, mutta hinnankorotukset palauttivat kannattavuuden jakson loppua kohden jo lähemmäs hyväksyttävää tasoa.

Toisen vuosineljänneksen aikana saimme päätökseen Venäjän kuluttajaliiketoiminnan myynnin sekä päätimme siirtää Raisioaquan lopetettuihin liiketoimintoihin ja ryhtyä etsimään liiketoiminnalle uutta omistajaa. Kalanrehuliiketoiminta on herättänyt mielenkiintoa ja uskomme, että yritysmyynti toteutuu kuluvan tilikauden aikana. Tämän jälkeen Raisio on erittäin fokusoitunut terveellisten elintarvikkeiden sekä ainesosien valmistaja ja globaali markkinoija.

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 13,9 % ollen 108,7 (95,5) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 5,9 (9,6) miljoonaa euroa. Toinen vuosineljännes, jolloin saimme vietyä kohonneita raaka-aine-, pakkaus- ja kuljetuskustannuksia hintoihin, oli kannattavuudeltaan huomattavasti ensimmäistä parempi. Liikevaihto Q2:lla kasvoi 11,2 %, ollen 55,5 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos parani vertailukauteen nähden ollen 4,4 (4,1) miljoonaa euroa ja 7,9 % (8,3) liikevaihdosta. Huomionarvoista on erityisesti se, että merkittävimmät hinnankorotukset astuivat voimaan vasta kesäkuun alussa.

Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon huomattavaan kasvuun vaikuttivat sekä kohonneet myyntihinnat mutta myös uusien tuotteiden menestys markkinoilla. Elovena®-brändin kasvu on ilahduttavaa; yli 31 prosenttia vertailukauteen nähden. Raaka-aineiden huima kallistuminen vaikutti rahavirtaan tuntuvasti, ollen -1,4 (12,6) miljoonaa euroa. Raaka-aineiden saatavuuden varmistaminen oli korkealla prioriteeteissamme katsauskauden aikana, sillä riittävyys syntyneessä poikkeustilanteessa on ollut epävarmaa. Vahvan taseen mahdollistamana kannustimme myös talousvaikeuksissa olevia viljelijöitä lyhyillä maksuajoilla sekä tarjoamalla ennakkomaksua tulevasta sadosta. Globaali ruokajärjestelmä on sodasta johtuen edelleen sekaisin ja Raisiolle on tärkeää varmistaa oma toimintakykynsä tässä turbulenssissa. Kuluvan kauden viljasatoon liittyy aina epävarmuuksia, mutta tällä hetkellä näkymä kasvavan sadon osalta on joka tapauksessa vuotta 2021 parempi.

Päätetyt muutokset yhtiön rakenteessa eivät muuta yhtiön terveellisten, kasvipohjaisten elintarvikkeiden kasvuun luottavaa strategiaa. Näkemykseni mukaan iso kuva tukee edelleen näiden tuotteiden kysyntää sekä kotimaassa että eurooppalaisilla markkinoilla. On ymmärrettävää, että niin pandemia kuin sota Euroopassa heiluttavat kulutustottumuksia eivätkä trendit välttämättä jatku suoraviivaisesti. Raision strateginen asema on erittäin mielenkiintoinen ja toteutamme suunnitelmaa määrätietoisesti.

Kuten puolivuosikatsauksen luvuista voi päätellä, olemme pystyneet vastaamaan kevätkauden odottamattomiin käänteisiin hyvin ja tästä suuri kiitos koko henkilökunnallemme.

Raisio odottaa jatkuvien toimintojensa liikevaihdon olevan vuonna 2022 välillä 220−230 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan välillä 17−20 miljoonaa euroa. Kysyntään ja raaka-aineiden hintakehitykseen liittyy edelleen epävarmuutta, joka kuvastuu annetuissa vaihteluväleissä.

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI

Huhti-kesäkuu 2022, jatkuvat liiketoiminnot

 • Konsernin liikevaihto oli 55,5 (49,9) miljoonaa euroa, kasvua 11,2 %.
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 4,4* (4,1) miljoonaa euroa, mikä on 7,9 (8,3) % liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liiketulos nousi 6,6 % vertailukaudesta.
 • Liiketulos oli 4,4 (3,4**) miljoonaa euroa, mikä on 7,9 (6,9) % liikevaihdosta.
 • Terveelliset elintarvikkeet -segmentin liikevaihto oli 35,1 (33,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos oli 4,1 (4,0) miljoonaa euroa, mikä on 11,7 (12,1) % liikevaihdosta. Liiketulos oli 4,1 (3,9) miljoonaa euroa, mikä on 11,7 (11,7) % liikevaihdosta.
 • Terveelliset ainesosat -segmentin liikevaihto oli 29,4 (24,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos oli 1,4 (1,2) miljoonaa euroa, mikä on 4,6 (5,0) % liikevaihdosta. Liiketulos oli 1,4 (0,6) miljoonaa euroa, mikä on 4,6 (2,6) % liikevaihdosta.
 • Konsernin jatkuvien liiketoimintojen rahavirta rahoituserien ja verojen jälkeen oli -0,2 (9,8) miljoonaa euroa.
 • Valuuttakonversioiden kokonaisvaikutus liikevaihtoon oli 0,3 (0,1) miljoonaa euroa, vertailukelpoiseen liiketulokseen 0,0 (0,1) ja liiketulokseen 0,0 (0,1) miljoonaa euroa.

* Vertailukelpoinen liiketulos sisältää 1,1 miljoonan euron eläkerahaston ylijäämän palautuksen edellisiltä vuosilta.

**Vertailukauden liiketulos sisältää yrityshankintaan liittyviä kuluja 0,7 miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuu 2022, jatkuvat liiketoiminnot

 • Konsernin liikevaihto oli 108,7 (95,5) miljoonaa euroa, kasvua 13,9 %.
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 5,9* (9,6) miljoonaa euroa, mikä on 5,4 (10,0) % liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liiketulos laski 38,9 % vertailukaudesta.
 • Liiketulos oli 5,9 (8,9**) miljoonaa euroa, mikä on 5,4 (9,3) % liikevaihdosta.
 • Terveelliset elintarvikkeet -segmentin liikevaihto oli 70,7 (65,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos oli 6,8 (8,5) miljoonaa euroa, mikä on 9,6 (13,1) % liikevaihdosta. Liiketulos oli 6,8 (8,4) miljoonaa euroa, mikä on 9,6 (12,9) % liikevaihdosta.
 • Terveelliset ainesosat -segmentin liikevaihto oli 57,0 (44,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos oli 1,4 (3,0) miljoonaa euroa, mikä on 2,4 (6,7) % liikevaihdosta. Liiketulos oli 1,4 (2,4) miljoonaa euroa, mikä on 2,4 (5,4) % liikevaihdosta.
 • Konsernin jatkuvien liiketoimintojen rahavirta rahoituserien ja verojen jälkeen oli -1,4 (12,6) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROIC) oli 2,5 (7,6) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto (ROIC) oli 2,5 (7,0) prosenttia.
 • Valuuttakonversioiden kokonaisvaikutus liikevaihtoon oli 0,9 (-0,9) miljoonaa euroa, vertailukelpoiseen liiketulokseen 0,1 (0,0) ja liiketulokseen 0,1 (0,0) miljoonaa euroa.

Vertailukelpoinen liiketulos sisältää 1,1 miljoonan euron eläkerahaston ylijäämän palautuksen edellisiltä vuosilta.

**Vertailukauden liiketulos yrityshankintaan liittyviä kuluja 0,7 miljoonaa euroa.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

  4–6/20224–6/20211–6/20221–6/20211–12/2021
       
LiikevaihtoM€55,549,9108,795,5200,0
Liikevaihdon muutos%11,210,113,92,37,7
Vertailukelpoinen käyttökateM€6,95,810,912,628,8
KäyttökateM€6,95,110,911,927,8
Vertailukelpoinen liiketulosM€4,44,15,99,621,3
Vertailukelpoinen liiketulos liikevaihdosta%7,98,35,410,010,6
LiiketulosM€4,43,45,98,920,2
Liiketulos liikevaihdosta%7,96,95,49,310,1
Vertailukelpoinen tulos/osake0,020,020,020,050,12
Tulos/osake0,020,020,020,050,11