TOIMITUSJOHTAJA PEKKA KUUSNIEMI:

Päättynyt tilikausi koetteli Raision kykyä toimia ketterästi hyvin nopeasti muuttuneissa olosuhteissa. Kevään nopeat kysyntämuutokset, sulkutilojen aiheuttamat muutokset kuluttajakäyttäytymisessä, valuuttojen heilahtelu, etätyöskentely sekä jatkuva varuillaanolo pandemian vaikutusten torjumiseksi leimasivat tilikautta. Voin ilokseni todeta, että organisaatio osoitti sekä erinomaista joustavuutta että sitoutumista ja pystyimme kiitettävään operatiiviseen suoritukseen.

Kolmivuotisen strategiajaksomme toisen vuoden osatavoitteiden saavuttaminen osoittautui maaliskuusta alkaen hyvin haasteelliseksi, erityisesti uusille markkinoille laajentumisen osalta. Myös laajempien tutkimushankkeiden, erityisesti kliinisten tutkimusten, toteuttaminen pääosin siirtyy pandemian jälkeiseen aikaan. Sitoutuminen tarkoitukseemme ja strategiaamme on luja. Strategiajaksomme ytimessä on kauraliiketoiminnan kasvattaminen. Kauran kansainvälistäminen eteni haastavissa olosuhteissa mainiosti. Yksittäisenä markkinana Suomi ansaitsee erityismaininnan, kaikkien brändien kasvaessa erinomaisesti. Tilikauden aikana työtämme tukevat megatrendit ovat vahvistuneet edelleen.

Iso-Britannian epäselvä poliittinen tilanne on varjostanut Terveelliset elintarvikkeet -segmenttiä kesäkuusta 2016 lähtien. Jouluaattona viimein solmittu kauppasopimus poistaa tämän epävarmuuden, eikä tuotteiden saatavuuteen saatikka kuluttajahintatasoihin tule muutoksia tariffeista johtuen. Sähköinen tullaus ja muut EU:n ulkopuolisen markkinan vaatimat toimet olivat Raision osaavan henkilöstön toimesta valmiina ja toiminta jatkui häiriöttä.

Tilikauden euromääräinen liikevaihto laski poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta vain marginaalisesti, ollen 233,6 (236,3) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos kohosi sekä absoluuttisesti että suhteellisesti, ollen 27,7 (27,3) miljoonaa euroa ja 11,9 (11,5) prosenttia liikevaihdosta. Valuuttakursseilla oikaistuna liikevaihto nousi 0,4 prosenttia ja vertailukelpoinen liiketulos kohosi 4,2 prosenttia. Liiketoiminnan rahavirta oli erityisen vahva, 34,7 (23,3) miljoonaa euroa.

Investointien osalta tilikausi oli intensiivinen. Investoimme kaikkiaan 28,5 (19,5) miljoonaa euroa, joka on 12,2 (8,3) prosenttia liikevaihdosta. Pääasiassa investointimme kohdistuivat kasvuhankkeisiimme: uuden, kasvipohjaisiin lisäarvotuotteisiin keskittyvän tuotantolaitoksemme osuus investoinneista on huomattava, mutta tähtäämme myös tuottavuuden parannuksiin investoimalla olemassa oleviin tuotantolaitoksiin. Valmistumassa olevan laitoksen rakentaminen on sujunut aikataulussa huolimatta siitä, että olosuhteet ovat olleet erittäin haastavat. Kuluttajat saavat nauttia uusista Raision valmistamista, terveellisistä ja herkullisista kasvipohjaisista tuotteista alkaneen vuoden toisella vuosipuoliskolla. Kerromme uusista, lanseerattavista tuotekategorioista enemmän kuluvan vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Vuoden 2020 alussa valmistunut Nokian myllyn modernisointi osoittautui menestyksekkääksi, pääsimme uusille vientimarkkinoille gluteenittoman kauran viennissä, myös kotimarkkinakauppa lisäarvokauralla kasvoi hienosti.

Raision vastuullisuusohjelman eli Hyvän ruuan ohjelman 2019−2023 toista vuotta leimasivat covid-19-pandemia ja sen vaikutusten minimointi sekä henkilöstön virtuaalityöskentelyn tukeminen henkilöstön siirryttyä mahdollisuuksien mukaan etätyöhön. Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta vastuullisuusohjelman tavoitteiden saavuttamisessa otettiin useita merkittäviä askeleita. Yksi niistä on päätös rakentaa Nokian myllylle uusi lämpölaitos. Kun laitos kesällä 2021 valmistuu, Raision kaikki omat tuotantolaitokset ovat energiantuotannoltaan hiilineutraaleja. Olemme myös jatkaneet systemaattista työtä löytääksemme uusia kartonkipohjaisia pakkausvaihtoehtoja sekä nykyisille tuotteillemme että tulevaisuudessa lanseerattaville uusille tuotteille.

Olen henkilökohtaisesti erittäin ylpeä henkilöstön hyvästä panoksesta epätavallisissa olosuhteissa ja haluan kiittää jokaista Raisiossa työskentelevää kollegaani lämpimästi. Olemme osoittaneet, että ohjaamme vuoristoradan vaunuja, emmekä tyydy matkustajan rooliin vaikeassakaan toimintaympäristössä.

Tammi-joulukuu 2020

 • Konsernin liikevaihto oli 233,6 (236,3) miljoonaa euroa, laskua -1,2 %.
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 27,7 (27,3) miljoonaa euroa, mikä on 11,9 (11,5) % liikevaihdosta. Liiketulos nousi 1,8 % vertailukaudesta.
 • Liiketulos oli 28,9 (27,3) miljoonaa euroa, mikä on 12,4 (11,5) % liikevaihdosta.
 • Valuuttakonversioiden kokonaisvaikutus liikevaihtoon oli -2,5 (1,2) miljoonaa euroa, vertailukelpoiseen liiketulokseen -0,4 (0,2) ja liiketulokseen -0,4 (0,2) miljoonaa euroa.
 • Terveelliset elintarvikkeet -segmentin liikevaihto oli 135,3 (137,5) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 18,6 (18,2) miljoonaa euroa, mikä on 13,7 (13,2) % liikevaihdosta.
 • Terveelliset ainesosat -segmentin liikevaihto oli 125,6 (124,6) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 12,6 (12,5) miljoonaa euroa, mikä on 10,0 (10,0) % liikevaihdosta.
 • Konsernin liiketoiminnan rahavirta rahoituserien ja verojen jälkeen oli 34,7 (23,3) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROIC) oli 11,1 (13,9) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto (ROIC) oli 11,7 (13,9) prosenttia.
 • Hallituksen osinkoesitys yhtiökokoukselle on 0,13 euroa osakkeelta.

Loka-joulukuu 2020

 • Konsernin liikevaihto oli 53,9 (54,5) miljoonaa euroa, laskua -1,1 %.
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 4,4 (4,3) miljoonaa euroa, mikä on 8,2 (7,9) % liikevaihdosta. Liiketulos nousi 2,6 % vertailukaudesta.
 • Liiketulos oli 5,5 (4,3) miljoonaa euroa, mikä on 10,2 (7,9) % liikevaihdosta.
 • Valuuttakonversioiden kokonaisvaikutus liikevaihtoon oli -1,6 (0,8) miljoonaa euroa, vertailukelpoiseen liiketulokseen -0,3 (0,2) ja liiketulokseen -0,3 (0,2) miljoonaa euroa.
 • Terveelliset elintarvikkeet -segmentin liikevaihto oli 33,9 (35,0) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 4,2 (4,1) miljoonaa euroa, mikä on 12,4 (11,6) % liikevaihdosta.
 • Terveelliset ainesosat -segmentin liikevaihto oli 26,4 (25,7) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 1,8 (1,8) miljoonaa euroa, mikä on 7,0 (7,1) % liikevaihdosta.

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

10–12/202010–12/20191–12/20201-12/2019
LiikevaihtoM€53,954,5233,6236,3
Liikevaihdon muutos%-1,1-2,0-1,23,5
Vertailukelpoinen liiketulosM€4,44,327,727,3
Vertailukelpoinen liiketulos liikevaihdosta%8,27,911,911,5
LiiketulosM€5,54,328,927,3
Liiketulos liikevaihdosta%10,27,912,411,5
Vertailukelpoinen käyttökateM€5,95,933,933,6
KäyttökateM€7,15,935,133,6
Vertailukelpoinen tulos/osake €0,030,030,140,16
Tulos/osake €0,040,030,150,16