Kuva: Tiia Monto – Own work, CC BY-SA 3.0,

Maailmanlaajuinen koronapandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta Valmetin toimintaympäristössä. Vaikutukset ovat näkyneet erityisesti lähellä asiakasta tehtävässä palveluliiketoiminnassa työn vähentymisenä.

Kuluvan vuoden aikana Valmet on pyrkinyt tasoittamaan palveluliiketoiminnan henkilöstön työkuormaa muun muassa ohjaamalla työntekijöitä muihin yhtiön osiin, vähentämällä rekrytointia sekä hyödyntämällä pitämättömiä vapaita. Myös lomautuksia toteutettiin jo aiemmin tänä vuonna.

Tuotannollisista ja taloudellisista syistä johtuen, erityisesti työn vähenemisen vuoksi, Valmet käynnistää Suomessa yhteistoimintaneuvottelut 24.11.2020 määräaikaisista lomautuksista. Neuvottelujen piirissä on Palvelut-liiketoimintalinjan ja EMEA-alueorganisaation henkilöstöä Suomessa. Lomautukset tulevat olemaan määräaikaisia, ja niiden keston arvioidaan olevan enintään 90 päivää.

Tässä vaiheessa lomautustarpeen arvioidaan olevan noin 360 henkilöä. Lomautusten kohdentuminen ja määrät täsmentyvät yhteistoimintaneuvottelujen aikana.

Valmet työllistää Suomessa noin 5 200 henkilöä, joista Palvelut-liiketoimintalinjassa ja EMEA-alueorganisaatiossa yhteensä noin 1 680 henkilöä.