Month: October 2020

Finanssivalvonta kiinnittää pankkien huomiota asiakkaiden syrjimättömän kohtelun vaatimukseen luotonmyönnössä

Finanssivalvonta on yhdenvertaisuusvaltuutetun kanssa tehdyn yhteistyön sekä omien luotonmyöntöä koskevien valvontahavaintojensa perusteella katsonut aiheelliseksi muistuttaa kaikkia Suomessa kuluttajaluottoja myöntäviä pankkeja yhdenvertaisuuslainsäädännön huomioimisesta luotonmyöntöprosesseissa. Päätös luoton myöntämisestä tai luottopäätöksen ehdot eivät…